För en bättre vardag

Vi har erfarenhet av funktionshinder som anhörig och har jobbat med assistansfrågor sedan 2002. Vi förstår vikten av integritet, service och att känna sig trygg med sin samordnare och utförare.

Nyheter

6 november 2020

Skärpta allmänna råd

Det har kommit nya skärpta råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten till oss här i Södermanlands län, som börjar gälla från torsdag 5/11.

Vi har tagit del av dem och utvärderat på vilket sätt det påverkar vår verksamhet och vi räknar inte med att det blir några större förändringar för våra kunder och personal, då vi sedan länge jobbar med försiktighetsåtgärder och minimerar risker.

Givetvis finns det alltid anledning att revidera rutiner för att se om det är något som behöver förbättras, vilket vi även fortsättningsvis kommer jobba aktivt med.

2 juni 2020

Fortsatt beredskap

Vi håller fortsatt beredskap. Det är viktigt att komma ihåg att vi fortfarande är inne i en pandemi, och det finns ännu inte utrymme för att lätta på de restriktioner vi har att förhålla oss till.

Nu har vi sedan några veckor tillbaka kommit ikapp med att få hem skyddsutrustning så det räcker ett tag.

16 april 2020

Arbetsmiljöansvar

Vi som arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön, och ska genom förebyggande insatser se till att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet

Basala hygienrutiner gäller och är fortfarande den viktigaste skyddsåtgärden! Vi uppdaterar våra rutiner kontinuerligt vid behov och försöker hålla ett avstånd av 2 meter till kunder och brukare. Har vi varit sjuka så ska vi ha varit symptomfria i 48 tim innan vi återgår i tjänst. Behov av skyddsutrustning riskbedöms utifrån fall till fall, generellt ska skyddshandskar alltid användas och försiktighetsprincipen tillämpas fortfarande.

18 mars 2020

Folkhälsomyndighetens råd angående städning

Ur www.folkhalsomyndigheten.se: "Behöver jag städa eller hantera mina sopor på något särskilt sätt? I ett hushåll där någon smittats av det nya coronaviruset räcker det att man städar så som man gör i normala fall. Det räcker att använda vanliga rengöringsmedel som säljs i butik. Du kan hantera ditt hushållsavfall, exempelvis använda pappersnäsdukar, som vanligt."

Direktlänk

16 mars 2020

Coronavirus COVID-19

Information och förebyggande åtgärder:

Nyhetsbrev (PDF öppnas i nytt fönster)

12 mars 2020

Allmäna råd angående Coronaviruset

Det är mycket information som cirkulerar kring Coronaviruset, och vi vill uppmana till att förhålla sig sansat till alla nya uppgifter som kommer samt följa de oficiella råd som ges ut. Vi kommer att följa direktiv och råd som kommer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten, WHO samt vår branschorganisation Almega.

0150 - 591 00 Almgatan 1, 641 34 Katrineholm