Hemtjänst


Välj privat hemtjänst! Från och med den 1 januari 2011 erbjuder Katrineholms kommun alla personer som är beviljade hemtjänst att själva välja utförare. Förutom kommunen själv så finns JMI Assistans & Hemtjänst som ett privat alternativ av hemtjänst.

Företaget erbjuder servicetjänster såsom städning, fönsterputs, inköp, ärenden, tvätt, utevistelse och ledsagning. 

Vi sätter människan i centrum och erbjuder en personlig service där företagets anda beskrivs med orden Trygghet, Engagemang, Kvalitet och Medmänsklighet.