Våra tjänster

Vi hjälper till med ansökningar, personalfrågor, rekrytering, löneadministration, kontakt med myndigheter, utvärdera beslut samt överklaga beslut. Hos oss kan du få en helhetslösning för personlig assistans, där den assistansberätttigade har inflytande över sin egna situation.

Ansökningar LLS/LASS

Har du redan ett assistansbeslut du inte är nöjd med, hjälper vi dig och ser över det för att eventuellt ansöka om nytt beslut.

Läs mer

Hemtjänst

Vi sätter människan i centrum och erbjuder en personlig service där företagets anda beskrivs med orden Trygghet, Engagemang, Kvalitet och Medmänsklighet.

Läs mer

Administration

Vi hjälper dig med rekrytering, schemaläggning och vikariebemanning och sköter all administration av löner, skatter, försäkringar osv.

Läs mer

Assistent hos oss

Stort vikt läggs vid att arbeta med arbetsmiljön och friskvård, vilket gör att personaltrivseln är hög och att personalomsättningen är låg. Vi använder schema- och tidrapporteringssystemet Aiai.

Läs mer