Vårdhund


Vårdhund för brukare

Vi på JMI assistans erbjuder vårdhund eftersom vi vill göra det bästa vi kan för att våra brukare ska få möjlighet att utveckla sina färdigheter på ett väl beprövat och roligt sätt. Därför erbjuder vi att få träna med vårdhundsteamet Carin och hunden Cindy. Hunden Cindy är diplomerad och är en dansk/svensk gårdshund.

Det är mycket uppskattat och brukaren får träna med vårdhunden på ett mycket lekfullt sätt. Man anpassar momenten och tidsintervallen till varje individ och ofta klarar man mycket mer än vad man tror. Även väldigt aggressiva personer blir verkligen bättre efter träning med vårdhunden.

Oftast är brukaren väldigt positiv och det är lätt att motivera till olika aktiviteter när vårdhunden är med.

Vårdhundar förbättrar livet

Vårdhundsteam som utbildats av Vårdhundskolan assisterar inom demensvård och vid rehabilitering av både barn och vuxna. Kontakten med vårdhunden ger ökad motivation, bättre koncentration och ökat välbefinnande. Insatserna från vårdpersonal blir effektivare. Sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter beskriver mycket positiva resultat av vårdhundarnas medverkan. Särskilt glädjande är att konsumtion av lugnande medicin minskar. Hundarna väljs ut med omsorg och tränas systematiskt för sitt arbete. De goda resultaten är en effekt av att vi utbildar både vårdpersonal och vårdhundsteam samt ger stöd till införande av rutiner för vårdhundens medverkan. Vårdhundskolan är en yrkesutbildning för Vårdhunds- team och Vårdpersonal

Målet med utbildningen är att ge kompetens för användning av vårdhund i arbete med barn, unga och gamla.
Utbildningen lär ut behovsanpassade metoder för till exempel:

  • Fysisk, kognitiv och social träning
  • Psykiskt välbefinnande
  • Kommunikationsträning, tal- och språkträning