Administration

Om du väljer oss som assistansanordnare så tar vi hand om all administration. Det innebär t.ex. löneadministration, kontakt med myndigheter, se till så skatter och försäkringar för personalen är betalda, kompetensbehov, registerutdrag, kollektivavtal, tillstånd hos IVO, arbetsmiljöfrågor och brandskyddsfrågor, ansvara för att schema och bemanningen fungerar hos dig som assistansberättigad m.m.

Vi ser till att ta fram en genomförandeplan att utgå från, och skulle det behöva justeras så kan vi skyndsamt korrigera det, det viktiga är att assistansen fungerar som du önskar.