Ansökningar LSS/LASS

Har du ett funktionshinder, så kan vi hjälpa dig att se över din situation och utvärdera om du kan vara berättigad till stöd enligt LSS/LASS, och sedan givetvis hjälpa dig igenom en sådan process.

Du har kanske idag en anordnare du inte riktigt är nöjd med, det kan vara kommunal verksamhet eller någon privat anordnare du inte känner förtroende för. I vilket fall så har du alltid rätt att byta anordnare. Du kan ta med dig dina assistenter eller så kan vi rekrytera nya åt dig. Vi tar hand om hela processen om du önskar det, inklusive avslutet med tidigare anordnare.

Juridisk hjälp – Vi kan även erbjuda juridisk hjälp om du tycker att du fått fel beslut och behöver hjälp med att överklaga beslut eller förslag till beslut. En sådan process är mycket tidskrävande och tar onödig energi från en annars ofta tuff situation.

Låt oss på JMI Assistans förenkla vardagen för dig.