Assistent hos oss

Ett roligt och utvecklande jobb som assistent hos oss

Förutom ett roligt och utvecklande arbete så erbjuds personalen friskvårdsbidrag, gruppträffar och medarbetarsamtal för att på så sätt stötta assistenterna så de har förutsättningar att utföra sina uppdrag på bästa sätt. Vi ser till att personalen har den kompetens som krävs och erbjuder regelbundet de personliga assistenterna utbildningar vid behov och ser till så arbetsmiljön fungerar för gruppen.

Assistansgrupper kan se olika ut och ibland är det en av assistenterna som är arbetsledare, i andra fall är det vi på kontoret som är arbetsledare. Den rollen innebär att man har ansvar för schemaläggning och se till att det finns vikarier vid sjukdom eller semester. Vidare så har man också ett delat ansvar för rekryteringen av assistenter, men viktigt att poängtera är att det alltid är den assistansberättigade som väljer assistent i slutändan.

För schemaläggning och för tidrapportering använder vi oss av systemet Aiai, som är ett effektivt verktyg för att lätt kunna justera tider och kunna få en överblick på hur tiderna är fördelade. Assistenter och arbetsledare får en genomgång av hur det fungerar, om det är så att man inte använt det tidigare.

Givetvis är vi anslutna till kollektivavtal och har försäkringar för personalen och pensionslösningar via Fora.