Nyheter

Skärpta allmänna råd

Det har kommit nya skärpta råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten till oss här i Södermanlands län, som börjar gälla från torsdag 5/11. Vi har tagit

Läs mer »

Fortsatt beredskap

Vi håller fortsatt beredskap. Det är viktigt att komma ihåg att vi fortfarande är inne i en pandemi, och det finns ännu inte utrymme för

Läs mer »

Arbetsmiljöansvar

Vi som arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön, och ska genom förebyggande insatser se till att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet Basala hygienrutiner

Läs mer »