Skärpta allmänna råd

Det har kommit nya skärpta råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten till oss här i Södermanlands län, som börjar gälla från torsdag 5/11.

Vi har tagit del av dem och utvärderat på vilket sätt det påverkar vår verksamhet och vi räknar inte med att det blir några större förändringar för våra kunder och personal, då vi sedan länge jobbar med försiktighetsåtgärder och minimerar risker.

Givetvis finns det alltid anledning att revidera rutiner för att se om det är något som behöver förbättras, vilket vi även fortsättningsvis kommer jobba aktivt med.