Allmäna råd angående Coronaviruset

Det är mycket information som cirkulerar kring Coronaviruset, och vi vill uppmana till att förhålla sig sansat till alla nya uppgifter som kommer samt följa de oficiella råd som ges ut. Vi kommer att följa direktiv och råd som kommer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten, WHO samt vår branschorganisation Almega.