Kategori: Okategoriserade

Skärpta allmänna råd

Det har kommit nya skärpta råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten till oss här i Södermanlands län, som börjar gälla från torsdag 5/11. Vi har tagit del av dem och utvärderat på vilket sätt det påverkar vår verksamhet och vi räknar inte med att det blir några större förändringar för våra kunder och personal, då vi […]

Fortsatt beredskap

Vi håller fortsatt beredskap. Det är viktigt att komma ihåg att vi fortfarande är inne i en pandemi, och det finns ännu inte utrymme för att lätta på de restriktioner vi har att förhålla oss till. Nu har vi sedan några veckor tillbaka kommit ikapp med att få hem skyddsutrustning så det räcker ett tag.

Arbetsmiljöansvar

Vi som arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön, och ska genom förebyggande insatser se till att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet Basala hygienrutiner gäller och är fortfarande den viktigaste skyddsåtgärden! Vi uppdaterar våra rutiner kontinuerligt vid behov och försöker hålla ett avstånd av 2 meter till kunder och brukare. Har vi varit sjuka […]

Folkhälsomyndighetens råd angående städning

Ur www.folkhalsomyndigheten.se: ”Behöver jag städa eller hantera mina sopor på något särskilt sätt? I ett hushåll där någon smittats av det nya coronaviruset räcker det att man städar så som man gör i normala fall. Det räcker att använda vanliga rengöringsmedel som säljs i butik. Du kan hantera ditt hushållsavfall, exempelvis använda pappersnäsdukar, som vanligt.” […]