Månad: april 2020

Arbetsmiljöansvar

Vi som arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön, och ska genom förebyggande insatser se till att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet Basala hygienrutiner gäller och är fortfarande den viktigaste skyddsåtgärden! Vi uppdaterar våra rutiner kontinuerligt vid behov och försöker hålla ett avstånd av 2 meter till kunder och brukare. Har vi varit sjuka […]